Amaç ve Değerlendirmeler   
Amaç ve Değerlendirmeler

Amaç ve Değerlendirmeler

1 - Türkiye’de Gastronomi sektörünü oluşturan tüm kişi ve grupların biraraya getirilmesi.

2 - Gastronomi bilimine katkıda bulunan eğitim kurumları, dernekler, medya araçları ve kişileri motive edecek ortamı sağlamak, geliştirmek.

3 - Sektörün içsel paydaşlarını (aşçılar, tedarikçiler, işletme sahipleri, yazarlar, turizm alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar vb.) ortak bir tarih ve mekanda biraraya getirerek tanışmalarını sağlamak ve sinerji yaratmak.

4 - Sektörün akademik yeniliklerle buluşmasını sağlamak, gelişimini katkıda bulunmak.

5 - Farklı ülkelerdeki ve kültürlerdeki aşçıların biraraya gelerek kişisel seçki ve bilgilerini paylaşmasını sağlamak.

6 - Sektörde faaliyet gösteren farklı konularda ihtisaslaşmış (ekipman, gıda sağlığı, tarım ürünleri üretimi vb.) Fİrma ve kişilerin biraraya gelerek ilişkilerini geliştirmek.

7 - Uluslararası alanda ülkemiz gastronomisinin düzeyli bir şekilde ifade edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak.

8 - Yılda 1 milyarın üzerinde turizm amaçlı seyahat eden kişilerin ülke- miz gastronomisinin farkındalığını sağlamak.(c) 2020 Tüm hakları saklıdır. PIXEL LAB