Organizasyon İçeriği   
Organizasyon İçeriği

Organizasyon İçeriği

Gastronomi; yiyecek ve içecek kültürünün sanat ve bilime dönüş- müş halidir. Bu özelliklerinden dolayı Gstronomi, salt bir meslekten öte bir sanat dalıdır.

Kültürü, gıdayı, ekonomiyi, işletmeyi ve diğer birçok konuyu içine alan Gastronomi; mitoloji, sanat tarihi, sanat yönetimi gibi konular ile de içiçe geçmektedir.

Kültürel kavramların gıda, gıda muhafazası, gıda yönetimi, iş sağlığı gibi konularla harmanladığı bu sektörde son yıllarda önemli gelişmeler ya- şanmaktadır.

GASTRO ANTALYA; sektörel gelişmelerin takip edilmesi, paylaşılmasının yanısıra sektörün en önemli aktörleri olan aşçıları da biraraya getiriyor. Festival programı içerisinde yer alacak yarışmalar; her düzeyden aşçının hünerlerini sergileyeceği, bilgi ve sanatını paylaşabileceği fırsatlar sun- maktadır.

Dünya üzerinde 1 milyarı aşkın kişinin turistik amaçla seyahat e iği bilin- mektedir. Bu kişilerin destinasyon seçiminde, seyahat e ikleri ülkelerin yeme içme kültürünün önemi çok büyüktür. Yapılan anke e turistlerin %88,2’si destinasyon seçiminde yeme-içmenin önemli rol aldığını belirt- miştir. Bu verinin ışığında Gastronomi Bilimi’nin ülkemiz turizmi için ne kadar önemli olduğu gözlenmektedir.(c) 2020 Tüm hakları saklıdır. PIXEL LAB